Нашите цели

Експретният екип на Училището реализира следните цели:

  • Сигурна и уютна обстановка за развиване на способностите на децата.
  • Високо образователно равнище.
  • Постигане на високи равнища на качеството на образованието
  • Модерно обучение и мислене по съвременните модели на учене
  • Развитие на индивидуалните способности на децата
  • Непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип
  • Пълноценна грижа за когнитивното, социалното и емоционалното израстване на учениците
  • Мотивирано отношение към процеса на учене и работа