За нас

111

В училището осигуряваме среда за развитие на всяко дете и мотивация за неговите постижения. С учениците работят изявени музикални дейци и артисти.

ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ “ОРФЕЙ” е основано 1996 г. с програма за изучаване на чужд език в съчетание с изкуства. Това е първото по характера си училище, което разчита на развиване едновременно на когнитивната, социалната и емоционалната интелигентност на децата. За философията на училището от съществено значение е изграждането на пълноценни и критически мислещи личности. Затова се приема концепцията, че развиването на способностите може да започне от най-ранна възраст. Училището е съвременно и ориентирано към създаването на мислещо младо поколение.

Цялостният цикъл на обучение е насочен към практическата реализация на усвоените знания. Вече повече от 20 години ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ “ОРФЕЙ” успешно отстоява своето място в българската образователна система. Интересът с всяка изминала година расте. Това е добра атестация за работата на мотивирания и високо професионален екип от специалисти, които са не просто преподаватели, а учители, приятели, сътрудници на децата по пътя на тяхното израстване.

ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ “ОРФЕЙ” е комплекс, който предлага обучение в детска градина, начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап.