Училищна занималня

slide8

 

Училищна занималня


Уважаеми родители, от 15 септември стартира и нашата училищна занималня за ученици от предучилищна възраст до 7 клас.
Ние взимаме и водим децата от и до училище! В приятна обстановка децата се обучават в малки групи и получават необходимото внимание и грижа. Преподавателите са квалифицирани педагози с познания и опит. Учебни часове с приоритет са български език и математика. Организираме самоподготовка, даваща спокойствие на родителите, че детето им е подготвено за училище. Работим за ключови умения – четивна и математическа грамотност, етично поведение и работа в екип. Учениците ползват безплатно помагала, сборници и учебна литература.
Всяка ваканция занималнята предлага на родителите предварително изготвена програма за отдих и занимания на техните деца. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в два модула – сутрешен и следобеден, в зависимост от училищните смени.

Първа смяна – от 08.00 ч. до 12.30 ч.
Втора смяна – от 13.30 ч. до 18.00 ч.

Какво получават Вашите деца в занималня ОРФЕЙ:

 • Внимание и грижа към всяко дете.
 • Приятна и спокойна обстановка.
 • Подготовка на уроци и домашни за следващия ден по програма от училище.
 • Системни упражнения и тестове за затвърдяване на учебния материал.
 • Постоянна обратна връзка с родителите;
 • Довеждане или взимане от училище
 • Уроци по родолюбие и екология;
 • Еднодневни екскурзии с организиран транспорт;
 • Планински и еко туризъм;
 • Спортни състезания и дейности;

Месечна такса: 
За ученици от ПГ до 4 кл. – 180 лв. 
За ученици от 5 до 7 кл.  230 лв.

*Месечна такса хигиенни принадлежности- 20 лв. мес.

 

Довеждане или взимане от училищата-

*в кв. "Г. Делчев" от 121 СУ „Г. Измирлиев“, 104 ОУ "З. Стоянов“ , 73 СУ „Вл. Граматик“,

*кв. "Лозенец" от 139 ОУ "Захарий Круша", 122 ОУ "Николай Лилиев", 120 ОУ "Георги Раковски",   

*кв. "Света Троица" в 45 ОУ "Константин Величков"                                                                                                                                              

* В таксата не се включва изхранването на децата и еднодневните екскурзии

Услуги срещу допълнително заплащане:

 • Английски език- (8 ч. месечно) – 60 лв.
 • Топъл обяд  5 лв.
 • Целодневни занимания през ваканциите