Подготвителна група

Podgotvitelna grupa

При работата с децата се водим от принципа, че за всяко дете е необходим индивидуален подход. Децата изискват внимание, грижи и занимания, отговарящи на възрастта и интересите им. За да растат децата Ви в спокойна среда, за да бъдат обгрижвани и обучавани, трябва да намерим подходящото място. Средата, която сме създали за тях, е близка до домашната атмосфера и те се чувстват обичани и щастливи.

Подготвителната група към частно училище „Орфей“ осигурява условия за обучение, възпитание и социализиране на децата до постъпването им в първи клас. Започвайки при нас още от предучилищна възраст, децата без стрес ще могат да направят плавен преход към училищното образование. Чрез реализиране на различни дейности в образователните направления- български език, математика, околен свят, английски език, музика и  изобразително изкуство се подпомага развитието на децата в различни насоки – обогатяване на речта, развиване на умствените способности и стимулиране на познавателната активност.                                                                                   Денят започва заедно с първия учебен час на учениците – в 9:00 часа и продължава до 16:00.

В "ОРФЕЙ" всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа, за да успее да разгърне максимално своите природни заложби. Хармоничният баланс между учебна дейност и разтоварващ блок с изкуства и спорт не позволява на децата да се претоварват умствено. Учителите проследяват комплексното развитие и учебните постижения на всяко дете.

ЧСУ „Орфей“ приема:

  • Подготвителна група 5-годишни (включва 4 и 5-годишни деца)
  • Подготвителна група 6-годишни (включва 5 и 6-годишни деца)

 

Необходими документи за записване в предучилищна група:                                                                                                                                     

  Заявление.                                                                                                                                                                                                                         Удостоверение за преместване.                                                                                                                                                                                         Копие от удостоверение за раждане.                                                                                                                                                                               Талон за проведен профилактичен преглед (от личния лекар).                                                                                                                     Имунизационен паспорт – копие.                                                                                                                                                                                               Една снимка за досието на ученика.                                                                                                                                                                                     Сключен договор за обучение. Допълнително се заплащат:

  • извънкласни занимания

 В допълнение към учебния процес, през учебната година се провеждат два лагера:

  • Летен лагер 
  • Ски училище