Училище

slide4

Работата в началния образователен етап е осъществена с целодневна организация на учебния процес от 9.00 часа до 16.00 часа. Учебната програма е съобразена с психофизичния ритъм на децата, с осигурени достатъчно междучасия за почивка и хранене. Залагаме на ранното чуждоезиково обучение.

Училището организра ателиета според интересите на своите възпитаници. В тях работят доказани професионалисти със съвременни интерактивни методи.


 В синхрон с уникалната еко база, на чиято територия са разположени множество спортни съоръжения, децата могат активно да спортуват:

 • тенис на корт с професионални инструктури, падел, плуване, шах и др.

 Училището е целодневно и разполага с:

 • Професионален екип от преподаватели
 • Модерна материално- техническа база подпомагаща “ученето чрез правене и преживяване“
 • Здравословно хранене в ресторанта на комплекс Глория Палас
 • Работа в малки групи по авторски програми
 • Ранно чуждоезиково обучение- английски и руски език
 • Психолог, музикотерапия, ателиета по интереси

 В учебното заведение се приемат деца и ученици, както следва:

 • Подготвителна група - 5- и 6- годишни – с интензивно изучаване на чужд език и изкуства;
 • Начален етап - с интензивно изучаване на чужд език и изкуства;
 • Прогимназия - профили: чуждоезиков, природоматематически, изкуства;
 • Гимназия - профили: чуждоезиков, изкуства, природоматематически, информатика с интензивен английски език;                 

Прием след събеседване с кандидатите.


ТАКСИ НА ОБУЧЕНИЕ

 • За подготвителна група и начално училище до 7 клас - годишна такса 3 500 евро
 • За гимназия /8 - 12 кл./ - годишна такса  2600 евро
 • Еднократна такса - 100 евро при записване

Отстъпка за второ дете- 7 %


 Таксата включва

 • Цялостно обучение
 • Самоподготавка
 • Необходими учебници и учебни помагла
 • Занимания по интереси
 • Консултация с училищен психолог и логопед при необходимост
 • Медицинско обслужване
 • Охрана

 Допълнително се заплащат:

 • храна; 
 • транспорт; 
 • лагери; 
 • екскурзии

ЧСУ „ОРФЕЙ”  предлага индивидуална форма на обучение на ученици в затруднено физическо състояние, които не могат да посещават учебното заведение. Обучението се извършва по домовете от квалифицирани преподаватели, по индивидуални учебни програми, съгласно държавните образователни изисквания.

Обучението в ЧСУ “ОРФЕЙ” се провежда в дневна, дистанционна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна форми.

Удовлетворение за екипа на училището е успешното реализиране на учениците и записването им в желания от тях ВУЗ. Това е доказателство, че вървим по правилния път.